ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

1 czerwca 5 (5) / 2003

,

PIĘKNI DWUDZIESTOLETNI

A A A
  

Jarosław Fliciński "Malarstwo"

CSW Zamek Ujazdowski. Galeria 1.20 czerwca - 31 sierpnia 2003


Artysta (ur.1965) ukończył Wydział Architektury na Politechnice Gdańskiej i Wydzia Malarstwa na gdańskiej ASP. Wystawia swoje prace od końca lat 80. Przede wszystkim zajmuje się malarstwem, obrazy najczęciej maluje seriami. Oprócz obrazów na płótnie artysta tworzy także malarskie environments, wchodząc w twórczy dialog z architekturą i przestrzenią ekspozycyjną , wiatłem, a także z własnymi pracami. Jest to malarstwo dynamiczne, budowane w kontekcie pojedynczych obrazów i aranżacji malarskiej całej przestrzeni, form i kolorów, miejsca i widza. Malarstwo Flicińskiego sytuuje się na granicy twórczoci nieprzedstawiającej, artysta chętnie maluje motywy kół, linii, powiela seryjne wzory, takie jak rozety czy gwiazdy, które budują strukturę obrazów. Jego wielkoformatowe płótna, pokryte równomiernie powtarzającymi się wzorami o nasyconych, wibrujących barwach, płynnie anektują ciany lub nawet całe wnętrza, sugerując równoległe sąsiedztwo. Gładkie płaszczyzny koloru w malarstwie Flicińskiego są tak abstrakcyjne, jak dźwięki, przypominają notacje muzyczne, z własnym tempem, rytmem i akcentami. Twórczoć Jarosława Flicińskiego, aczkolwiek wyczyszczona z wszelkich bezporednich odniesień do problemów współczesnoci, poszukuje sfery kontaktu z rzeczywistocią i doskonale wpisuje się w rytm naszego życia.Magda Bielesz "Oferta specjalna - malarstwo" Galeria Nova. Kraków, ul. Józefa 22. 6 czerwca - 4 lipca 2003.Magda Bielesz

Zachęta. Państwowa Galeria Sztuki. Warszawa, pl. Małachowskiego 3. 12 lipca - 31 sierpnia 2003.

 

Alicja Łukasiak "Baby". Rzeźba

CSW Zamek Ujazdowski. Warszawa, al. Ujazdowskie 6. Galeria Laboratorium. 27 czerwca - 3 sierpnia 2003


Projekt Baby to rzeźbiarska realizacja trzech figur postaci kobiecej, wykonanych z ciasta wypieczonego własną techniką . Prawie dwumetrowej wysokoci figury wykorzystuj zbieżnoć kształtów kobiecego ciała i form w niemal naturalny sposób powstających z tak nietypowego tworzywa rzeźbiarskiego, jakim jest ciasto chlebowe. Każda z figur powstaje w trochę innej technologii - jedna będzie stale "rosnąć" w czasie prezentacji na wystawie. Projekt łączy charakterystyczne dla współczesnoci zainteresowanie problematyką ciała z odwieczną formułą przedstawiania postaci ludzkiej w ludowej rzeźbie. Będzie ponadto podjęciem tematu kobiecoci w sposób nietypowy - odmienny zarówno od wizerunków kobiet obecnych w mediach, jak i formuły "sztuki krytycznej".Laura Pawela

Galeria Miejska Arsemał. Poznań. Rynek Starego Miasta. 14 - 20 lipca 2003.

 

Viola Tycz "Pikseloza"

Galeria Miejska Arsemał. Poznań. Rynek Starego Miasta. 16 - 24 lipca 2003.
Piotr Kopik, Ivo Niki i Karol Radziszewski "Szu szu w Laboratorium. Malarstwo, wideo, fotografia, akcja"

8 sierpnia - 14 wrzeœnia 2003. 


Galeria szu szu jest trwajšcym od 2001 roku "latajšcym" projektem artystycznym, który obecnie prowadzš Piotr Kopik, Ivo Niki i Karol Radziszewski. Organizujš pokazy, zmieniajš miejsca i okolicznoœci, przedstawiajš prace innych i swoje, szukajš kontekstów i widzów. Szu szu to działanie i spotkanie z realiami, które żyjš swoim życiem, to kontakt z "Warszawš jako stanem ducha". Działali już w kasynie oficerskim, bibliotece uniwersytetu, "tureckim" wieżowcu, Pałacu Kultury i Nauki oraz Teatrze Academia, wykonali malarstwo na œcianach m.in. przy stacji metra Centrum i stacji postojowej na Kabatach. Tym razem, na odwrót, pojawiajš się w galerii przekształcajšc jš wraz z otoczeniem w przestrzeń o niejednolitej tożsamoœci. Wykorzystujšc malarstwo sztalugowe, œcienne, aranżację przestrzennš oraz autonomiczne i dokumentacyjne filmy wideo tworzš sugestywnš całoœć sygnalizujšc postawę szu szu w równym stopniu rejestrujšc , co kreujšc wizualne fakty. Majka Kiesner i Stefan Paruch "Stalowa"Galeria Zakręt. Warszawa, Instytut Historii Sztuki UW, ul. Krakowskie Przedmieœcie 26/28. 26 czerwca - 12 lipca.
"Kolekcja galerii - młoda sztuka"

Galeria Sito. Kraków, ul. Izaaka 1. 1 lipca - 31 sierpnia 2003.
Joanna Rajkowska "Pozdrowienia z Alej Jerozolimskich"

Rondo Ch. de Gaulle'a, 13 grudnia 2002 - 13 grudnia 2003 


"Pozdrowienia z Alej Jerozolimskich" to projekt publiczny w przestrzeni miasta. Jego głównym elementem jest sztuczna palma daktylowa: Phoenix Canariensis, która stoi w Warszawie na skrzyżowaniu: Alej Jerozolimskich i Nowego Światu, na wysepce ronda de Gaulle'a i pozostanie tam przez 12 miesięcy." Pozdrowienia z Alej Jerozolimskich" są pomysłem wziętym z języka, z opowiadania, z próby opisania podróży do Izraela. Szpalery palm wzdłuż Alej Jerozolimskich miały stanowić podsumowanie wyprawy, którą Joanna Rajkowska i Artur Żmijewski odbyli wiosną 2001 roku. W rozumieniu dosłownym jest to przeniesienie widoku, który w Izraelu jest oczywisty, do Warszawy, na ulicę, której nazwa z kolei odsyła do Izraela. W warstwie mniej dosłownej palma nawiązuje do wyrażenia, którym w języku polskim opisujemy co nie do pomylenia, co poza naszym sposobem pojmowania, co, co mówiąc krótko, uznajemy za idiotyczne. Z pewnocią ta palma jest zbiorowym, absurdalnym przedsięwzięciem wielu osób i w ten sposób spełnia się jej podstawowa funkcja: zgromadzić ludzi, postawić wobec czego, czego nie rozumieją.