ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

15 stycznia 2 (290) / 2016

Redakcja,

TRUCIZNA W GALERII PUSTEJ

A A A
Galeria Pusta i Centrum Kultury Katowice zapraszają w dniach 22 stycznia – 28 lutego na wystawę zbiorową „Trucizna”. Wernisaż odbędzie się 22 stycznia o godz. 18.00.

Wystawa odwołuje się do opresyjności instytucji władzy i wiedzy, które – chcąc jednoznacznie określić wolności człowieka i jego sposobu odbioru świata oraz własnej w nim bytności – dokonały zamachu na słowa i pojęcia.

„Trucizna” ukazuje zło i jego odmiany w kilku aspektach. Jednym z najistotniejszych jest kontekst płci. Natalia LL w filmie ,,Marzenia Brunhildy” z 1991 roku ,,rozprawia się” z bananem, który w jej twórczości jest symbolem męskości i odnosi się do aktywności i dominacji, jaka od wieków przypisywana była mężczyźnie. Dominacja ta, jako odmiana zła, została unicestwiona. Natalia LL, mając w swych rękach atrybut męskości, niszczy go, pozbawiając pierwszoplanowej roli.

Do zła w postaci dominacji odnosi się również Bettina Bereś. Jej ,,makatki” ukazują sentencje, które umiejscawiają kobietę na podporządkowanej pozycji, gdzie praca i wszelkie starania czynić z niej będą ,,wartościową”. Stworzony z wyhodowanych kryształów napis ,,Wyspowiadałem się z Ciebie” Iwony Demko dotyka trudnych relacji między kobietą i mężczyzną, gdzie ,,ona”, zostając sama, musi być silna. Emocje stają się jej trucizną, która w dużej dawce prowadzić może do zniszczenia.

Do dominacji odnosi się również ,,Auto da fe –Kobro/identyfikacje” Ewy Bloom Kwiatkowskiej. Tatuaż z przedstawieniem ,,Konstrukcji wiszącej” dotyka zarówno genialnego dzieła Katarzyny Kobro, jak i jej naznaczonego cierpieniem życia, w którego trakcie wyniszczana przez męża walczyła o byt swój i dziecka. Ewa Bloom Kwiatkowska dokonuje identyfikacji z Kobro, zarówno w wymiarze artystycznym, jak i egzystencjalnym, czyniąc z doświadczania zła wartość, która wpływa na poznanie siebie.

,,Wiagra” Sławomira Tomana ukazuje tabletki wpływające na poprawę życia erotycznego. Artysta zadaje pytanie: „Czy ich regularne zażywanie może prowadzić do uzależnienia?”. Popularność, która w znacznej mierze kojarzona jest z sukcesem, paradoksalnie okazać się może niebezpieczeństwem prowadzącym do śmierci, tak jak w przypadku Lady Di, która otoczona aureolą stała się ,,świętą patronką paparazzi” w pracy Bartosza Jarmolińskiego ,,Lady Di – patron of paparazzi” z 2012 roku.

„Trucizna”, pokazując sytuacje, w których zawarte jest zło, zarówno nazywa je, jak i próbuje odwrócić ich bieg, by poprzez oswojenie i ,,nowe proporcje” trującej substancji stworzyć z nich antidotum.

Opracowano w oparciu o materiały promocyjne organizatora.

„artPAPIER” jest patronem medialnym wydarzenia.