ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

15 lutego 4 (292) / 2016

Redakcja,

ADAM PISAREK: GOŚCINNOŚĆ POLSKA. O KULTUROWYCH KONKRETYZACJACH IDEI

A A A
Książka Adama Pisarka „Gościnność polska. O kulturowych konkretyzacjach idei” pokazuje, w jaki sposób nasze wyobrażenia o gościnności łączą się z konkretnymi praktykami gościny.

Autor bada wybrane gesty, sekwencje przyjmowania i niewyartykułowane zasady stojące u podstaw partykularnego kodu gościnności oraz ich wpływ na rozumienie abstrakcyjnej idei. Interesują go zarówno strukturalne uwarunkowania pojęcia, jak i wpisane w czas i przestrzeń oraz w ciało i pokarm znaczenia. Poszukuje także odpowiedzi na pytanie, gdzie przebiegają granice gościnności i w jaki sposób pomagają one w budowaniu trwałych wzorców stabilizujących różne warstwy systemu kulturowego. Stara się również udowodnić, że możemy traktować praktyki gościnności jako przeprowadzany na wielką skalę akt wymiany punktów widzenia.

Opracowano w oparciu o materiały prasowe wydawcy.

„artPAPIER” jest patronem medialnym publikacji.
Adam Pisarek: „Gościnność polska. O kulturowych konkretyzacjach idei”. Wydawnictwo grupakulturalna.pl. Katowice 2016 [seria: Antropologia / Teoria kultury]