ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

15 lutego 4 (292) / 2016

Redakcja,

KONTR-INTERPRETACJE: SZTUKA ZAPOMNIENIA

A A A
24 lutego o godz. 13.00 w Sali Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się otwarte seminarium „Sztuka zapomnienia”, które poprowadzi prof. dr hab. Ewa Rewers (UAM). Seminarium, poświęcone relacjom między badaniami pamięciologicznymi i działaniami artystycznymi (w przestrzeni) należącymi do tytułowych sztuk zapomnienia, połączone będzie z promocją książki „Strychy / piwnice. Inne przestrzenie” pod redakcją Aliny Świeściak i Sandry Treli.

Jest to kolejne wydarzenie w ramach projektu „Kontr-interpretacje”, realizowanego przez Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Filologicznego UŚ we współpracy z Instytutem Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego. Patronem projektu jest Kierownik Studiów Doktoranckich dr hab. Tomasz Sapota.

Więcej informacji: https://www.facebook.com/kontrinterpretacje/.

Opracowano w oparciu o materiały prasowe organizatorów.

"artPAPIER" jest patronem medialnym cyklu.