ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

1 maja 9 (321) / 2017

Redakcja,

DOMINIK RITSZEL / PIOTR WYSOCKI: POLE WIDZENIA

A A A
Galeria Rondo+ w Katowicach zaprasza w dniach 6-27 maja na wystawę prac Piotra Wysockiego i Dominika Ritszela „Pole widzenia”. Wernisaż wystawy odbędzie się 6 maja o godz. 18.00.

Człowiek – uwikłany w mniej lub bardziej codzienne doświadczenia warunkowane przez własne ciało lub zewnętrzne normy – stanowi główną oś wystawy Piotra Wysockiego i Dominika Ritszela prezentowanej w Galerii ASP w Katowicach. Wokół ekspozycji budowana jest wielowątkowa, choć kameralna przestrzeń, odkrywająca różne sposoby widzenia, a co za tym idzie: różne techniki obserwacji.

Praktykę artystyczną każdego z twórców cechuje dobrze rozpoznawalny język w obszarze wideo: dla obu rejestrowana przestrzeń jest przeważnie miejscem transgresji. Każdy rozumie ją jednak nieco inaczej. Prace Piotra Wysockiego odwołują się do problematyki przestrzeni społecznej, a Dominika Ritszela bardziej interesuje przyglądanie się (czasem nawet podglądanie) nie-codzienności w trudno dostrzegalnym detalu. Dialog tych dwóch postaw, jaki stwarza katowicka prezentacja, otwiera bardzo interesujące wątki na styku estetyki i etyki spojrzenia oraz pola obserwacji i pola działania.

Kuratorem wystawy jest Grzegorz Hańderek.

***

Dominik Ritszel – ur. w 1988 roku, artysta wizualny tworzący filmy i wideoinstalacje. Ukończył ASP w Katowicach (2013) w Pracowni Interpretacji Literatury na Wydziale Artystycznym. Stypendysta „Młodej Polski” (2014). Laureat nagrody głównej Trieste Contemporanea Award 2015. Obecnie doktorant ASP w Katowicach. Mieszka i pracuje w Katowicach.

Piotr Wysocki – ur. w 1976 roku. Artysta sztuk wizualnych, autor filmów i wideoinstalacji. Jest absolwentem ASP w Warszawie (2008). Studiował w pracowniach prof. Jarosława Modzelewskiego na Wydziale Malarstwa oraz Grzegorza Kowalskiego (Pracownia Przestrzeni Audiowizualnej) na Wydziale Rzeźby. W 2008 roku znalazł się wśród laureatów konkursu Samsung Art Master. W 9. Konkursie Gepperta w 2009 roku otrzymał Nagrodę Prezydenta Miasta Wrocławia. W tym samym roku był nominowany do Paszportu „Polityki”. W 2011 roku był jednym z siedmiu nominowanych do prestiżowej nagrody „Spojrzenia” Fundacji Deutsche Bank. Mieszka i pracuje w Warszawie.

Opracowano w oparciu o materiały prasowe organizatora.

„artPAPIER” jest patronem medialnym wystawy.