ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

15 maja 10 (82) / 2007

NISKI NAKŁAD

A A A
29 maja (wtorek) godz. 18.30 Spotkanie ze Zbigniewem Masternakiem, autorem książek „Niech Żyje Wolność”, „Chmurołap” + pokaz filmów „Stacja Mirsk” i „Wiązanka”.

„Niech żyje wolność” przywołuje jednocześnie kilka konwencji literackich - gombrowiczowskie przejaskrawienie, schulzowską rozlewność słowa i tradycję chłopskiego realizmu spod znaku Redlińskiego. Nad wszystkim zaś góruje koncepcja twórczości opartej na doświadczeniu autobiograficznym. Bohater powieści, wywodzący się ze wsi pod Świętym Krzyżem, środowiska, w którym obowiązuje prawo pięści i sztachety, czyni wszystko, by wyrwać się w szeroki świat. Po ciężkiej kontuzji kolana nie gra już w piłkę, nie zostanie drugim Maradoną, więc postanawia... pisać wiersze, w czym z kolei patronuje mu Goethe. Futbol i poezja, wzajemnie się przenikając, stanowią jakby dwa motywy wiodące dzieła.

Wydarzenia z „Chmurołapa” poprzedzają chronologicznie fabułę debiutanckiej powieści Zbigniewa Masternaka „Niech żyje wolność”. 28-letni autor wydaje drugą w tym roku dojrzałą i świetnie skonstruowaną powieść o swoim dzieciństwie i wczesnej młodości, spędzonych w świętokrzyskiej wsi. W „Chmurołapie” rojno od wiedźm, zbójców i diabłów - prawie wszystkie wydarzenia z życia młodego bohatera, Księcia, zostały skonfrontowane z legendami żyjącymi w pamięci wspólnoty, do której przynależy. Ludowe podania wywierają znaczący wpływ na dojrzewanie chłopca. Są jedynym dziedzictwem, jakie przekazuje mu jego ojciec, tytułowy Chmurołap. Masternak przygląda się swoim bohaterom z wrażliwością godną Żeromskiego. Skojarzenie z tym pisarzem nasuwa się również ze względu na opisywany w książce region - Góry Świętokrzyskie. Jednak znacznie bliżej Masternakowi do innego znanego krajana - Gombrowicza, z którym łączą go gry z mitologią narodową, krytyka polskiej religijności, czy groteskowy obraz szkoły.

Zbigniew Masternak (1978), prozaik, autor scenariuszy filmowych, pochodzi z Piórkowa w Górach Świętokrzyskich. Ukończył prawo na UMCS w Lublinie, w którym po studiach zamieszkał na stałe. Ponadto uczęszczał na polonistykę na Uniwersytecie Wrocławskim. Literacko zadebiutował w roku 2000 na łamach „Twórczości”. Od tamtej pory publikuje w najważniejszych tytułach prasy literackiej. W 2005 na podstawie opowiadania „Stacja Mirsk” powstał film, którego Zbigniew Masternak był współproducentem. Etiuda otrzymała Grand Prix na IX Krakowskim Festiwalu Filmowym „KRAKFFA”.