ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

15 października 20 (380) / 2019

Redakcja,

POLECAMY: UNISONO - INTERDYSCYPLINARNY PROJEKT WŁĄCZAJĄCY

A A A
UNISONO – interdyscyplinarny projekt włączający

Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach

17-31 października 2019

„UNISONO” to interdyscyplinarny projekt, który ma na celu ukazanie tego, co łączy ludzi ponad wszelkimi podziałami. Uczucia, wartości, emocje, lęki nie kategoryzują „właściciela” przez pryzmat ilości posiadanych kończyn czy ilorazu inteligencji. Formuła projektu zakłada realizację cyklu interdyscyplinarnych warsztatów (łączących sztukę wizualną, muzykę i teatr) zakończonych spektaklem. Uczestnikami warsztatów będą osoby pełnosprawne oraz z różnymi dysfunkcjami – warsztaty staną się platformą spotkania, poznania, wymiany, refleksji, możliwości odwołania się do własnych przeżyć w celu zrozumienia innej osoby. Spektakl będzie stworzony na podstawie opowieści uczestników, oni sami opracują na warsztatach elementy choreografii i scenografii.

Głównym celem projektu jest integracja osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych w ramach spotkań, rozmów, warsztatów oraz wspólnych działań. Podstawowe założenie warsztatów stanowi stworzenie asumptu do uzmysłowienia sobie tego, co jest dla nas najważniejsze. Co sprawia, że jesteśmy szczęśliwi, jakie są nasze potrzeby, czego się obawiamy? Czy są emocjonalne płaszczyzny, na których możemy się spotkać z drugim człowiekiem bez względu na różnicę wieku, płeć, sprawność fizyczną czy intelektualną?

Warsztaty przeprowadzone zostaną w kilku blokach tematycznych:

  • sztuki wizualne – uczestnicy pracować będą nad wyrażaniem indywidualnej ekspresji poprzez działania plastyczne. Warsztaty wykorzystują metody pracy arteterapii z zastosowaniem różnorodnych rodzajów ekspresji twórczej i środków artystycznych, które spełniają funkcje: stymulujące, rozwijające, regulujące, korekcyjne i terapeutyczne.

  • muzyka – ten blok to praca nad oddechem, poczuciem rytmu i umuzykalnieniem. Realizowana będzie „muzykoterapia aktywna”, do której zalicza się oddziaływania angażujące „fizycznie” (jak śpiew, gra na instrumentach, ruch przy muzyce, improwizacja) oraz „muzykoterapia receptywna”, której podstawą jest słuchanie muzyki, relaksacja i wizualizacja.

  • taneczno-aktorskie ­– w ramach tego bloku zajęć uczestnicy pracować będą przede wszystkim nad wyrażaniem indywidualnej ekspresji poprzez improwizację taneczną i zabawy aktorskie, a także nad zwiększaniem świadomości własnego ciała, poprawą kondycji, akceptacją swoich ograniczeń oraz próbą ich pokonania i oswajaniem się w kontakcie z innymi uczestnikami warsztatów.


Idea, koordynacja projektu, organizacja oraz realizacja warsztatów arteterapeutycznych:

Aneta Zasucha – animatorka kultury, edukatorka sztuki, arteterapeutka. Absolwentka Wydziału Artystycznego na Uniwersytecie Śląskim oraz Arteterapii na WEiNoE na tej samej uczelni, specjalista ds. edukacji artystycznej. Opracowuje autorskie działania edukacyjno-artystyczne angażujące lokalną społeczność. Prowadzi również warsztaty arteterapeutyczne dla osób niepełnosprawnych. Kuratorka projektu „DO SZTUKI GOTOWI START!”, dofinansowanego ze środków MKiDN (2012 i 2014-2019 r.) i NCK (2013 r.).

Reżyseria, choreografia oraz warsztaty ruchowo-aktorskie:

Jakub Margosiak – doktorant w Łódzkiej Szkole Filmowej. Absolwent Wydziału Aktorskiego PWST w Krakowie. Reżyser m.in. spektaklu pt. „Drgania” (o sposobie funkcjonowania osób niesłyszących). Stypendysta marszałka województwa śląskiego (na realizację spektaklu z osobami niepełnosprawnymi). Od kilku lat prowadzi zajęcia z zakresu teatru tańca, w tym dla osób z różnymi dysfunkcjami. Współzałożyciel Living Space Theatre.

Grzegorz Łabuda – absolwent PWST w Krakowie Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu. Stypendysta MKiDN za wybitne osiągnięcia artystyczne w 2016 r. Twórca spektaklu „Krzyczę! Usłysz mnie!” z osobami niepełnosprawnymi. Współzałożyciel Living Space Theatre.

LIVING SPACE THEATRE – stowarzyszenie założone przez absolwentów AST w Krakowie, Wydziału Aktorskiego i Wydziału Teatru Tańca, w celu propagowania sztuki teatralnej. Członkami Stowarzyszenia są dyplomowani artyści, czynnie działający na polskiej scenie teatralnej, laureaci wielu nagród, wyróżnień i stypendiów w obszarze kultury. Misją stowarzyszenia jest m.in. przybliżanie kwestii wielokulturowych i walka z dyskryminacją i nietolerancją (m.in. spektakle: „Kaj Dzias” o społeczności romskiej czy „Jezus Maria Uchodźca!” o problemie migracji).

 

Warsztaty arteterapeutyczne, muzyczne:

Olga Czech - Absolwentka specjalności Rytmika na Akademii Muzycznej w Katowicach, studentka Muzykoterapii na tej samej uczelni. Pianistka, nauczycielka, kompozytorka, autorka tekstów, znana z projektów muzycznych takich jak Drekoty oraz Omayu. 

 

Partnerem projektu jest STOWARZYSZENIE WSPIERANIA DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „UNIKAT”. Głównym celem WTZ jest organizowanie różnych form pomocy na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych i poszukiwanie odpowiedzi dotyczących miejsca i roli osób niepełnosprawnych we wspólnym świecie.

Koordynatorka ze strony WTZ: Monika Fesser

 

Partnerem projektu jest XIV Liceum Ogólnokształcące im. mjr Henryka Sucharskiego w Katowicach. 

Koordynatorka ze strony XIV LO: Beata Małysz

 

Wstępny harmonogram pracy: 


  • 17, 25, 29 i 30 października, godz. 9:30-12:30 warsztaty (Galeria BWA)

  • 31 października, godz. 11.00 spektakl/pokaz powarsztatowy (Galeria BWA)


Wszystkie działania realizowane w ramach projektu będą bezpłatne.

Strona wydarzenia: https://www.facebook.com/events/377968919756797/Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach

BWA Contemporary Art Gallery in Katowice

al. W. Korfantego 6

40-004 Katowice
Materiały nadesłane przez organizatora.
„artPAPIER” objął wydarzenie patronatem medialnym.