ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

1 lipca 13 (85) / 2007

POLECAMY

A A A
„Medium... Post... Mortem...”. Galeria Klimy Bocheńskiej. Warszawa, ul. Ząbkowska 27/31. 29 czerwca – 28 lipca 2007.

W wystawie biorą udział: Mirosław Bałka, Józef Bury, Bogna Burska, Marek Glinkowski, Izabela Gustowska, Grzegorz Klaman, Marek Kuś, Konrad Kuzyszyn, Dominik Lejman, Zbigniew Libera, Krystyna Piotrowska.

Wystawa „Medium... Post... Mortem...” to projekt wystawienniczy, który stanowi formę refleksji i postawienia diagnozy, w jakiej kondycji znajduje się współczesna grafika. Jednocześnie – paradoksalnie – jest to próba ocenienia potencjału grafiki z punktu widzenia innych mediów – np. fotografii, wideo-artu czy instalacji. Dlatego też celem tej prezentacji nie jest pokaz grafiki w ścisłym i klasycznym rozumieniu, ale idea „obrazowania” i „obrazu” jako procesu przekraczania tradycyjnych granic przypisanych zarówno dziełu jak i jego technologiom.

Projekt „Medium... Post... Mortem...” jest wystawą niezwykle przewrotną. Ekspozycja bowiem ukazuje stany graniczne – dzieła, sztuki, rzeczywistości. Stąd też koncepcja ukazania tego procesu w dwóch wymiarach: Z jednej strony prezentowane dzieła reprezentują przekroczenie tradycyjnego medium, z drugiej zaś – obrazują świat zmienności, przemijania i łamania kulturowych tabu. W tym sensie – istotnym tematem tej prezentacji są stany „graniczne” świata przedstawionego. Pojawiająca się w dziełach problematyka śmierci oraz tematyka traumatycznych treści, wypieranych przez współczesnego człowieka ze świadomości, może być ukazana – w perspektywie afirmatywnej – jako proces rozpadu i jednocześnie wyłaniania się nowych form. Przemijanie i śmierć są bowiem stałymi elementami porządku istnienia. Co więcej przemiany – co najmniej od czasów Owidiusza – służą i śmierci i oczyszczeniu, a sztuka nie jest od nich wolna. Problematyka ta znajduje swój szczególny wyraz m.in. w dziełach tak wybitnych artystów jak Mirosław Bałka, Izabella Gustowska, Dominik Lejman, Grzegorz Klaman czy Zbigniew Libera.