ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

15 stycznia 2 (410) / 2021

Redakcja,

POLECAMY: PUBLIKACJA POPROJEKTOWA 'POLA WIDZENIA KSIĄŻKI - KONTEKST'

A A A
Publikacja poprojektowa „Pola widzenia książki – kontekst”

Publikacja podsumowuje realizowany przez Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej od marca do grudnia 2020 roku projekt „Pola widzenia książki – kontekst”, który obejmował cykl działań organizowanych przez Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej na rzecz rozwoju czytelnictwa. To projekt interdyscyplinarny, mający na celu zogniskowanie wokół książki nie tylko młodych ludzi, ale także środowisk twórczych i bibliotekarzy. Jednym aspektem była szeroko rozumiana promocja czytelnictwa, drugim – działania na styku literatury i innych dziedzin sztuki, a trzecim – pogłębienie współpracy środowisk związanych z książkami.

Na treść publikacji składają się dokumentacja fotograficzna i teksty przybliżające cztery wystawy: „W podróży do…” fotografów: Iwony Wander, Dawida Chalimoniuka, Arkadiusza Ławrywiańca i Barbary Kubskiej, „Echa przestrzeni” Małgorzaty Lebdy, „Interferencje” Adriana Wykroty i „Poezję z natury” Krzysztofa Czyżewskiego oraz realizację art-obiektu autorstwa Małgorzaty Jabłońskiej, Marka Kusia i Piotra Szewczyka. Ekspozycje na styku literatury i sztuk wizualnych w szerszy kontekst wpisują artykuły autorstwa Jakuba Dziewita i Sary Nowickiej oraz wywiady z twórcami wystaw, przeprowadzone przez Bartłomieja Majzla. Całość przedsięwzięcia oraz jego kontekst społeczny podsumowują pisemne wypowiedzi dyrektora Biblioteki Śląskiej dra hab. prof. UŚ Zbigniewa Kadłubka oraz kierownika Domu Oświatowego Biblioteki Śląskiej – Ewy Kokot. Autorką identyfikacji wizualnej projektu i publikacji jest Jadwiga Lemańska.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Publikacja jest bezpłatna, można ją pobrać pod adresem: 

https://drive.google.com/file/d/1gUUk5AqUQ3qMAKYA1eSC6FYh-2_QssaZ/view?usp=sharing
Materiały nadesłane przez organizatora.
„artPAPIER” objął wydarzenie patronatem medialnym.