ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

1 lutego 3 (435) / 2022

Redakcja,

POLECAMY: WYDARZENIA ROKU JUBILEUSZOWEGO - DZIESIĘCIOLECIE CENTRUM INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKI AKADEMICKIEJ

A A A
10 lat z CINiB-ą

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach świętuje w tym roku dekadę swojej działalności. 27 września 2012 roku próg CINiB-y przekroczył pierwszy czytelnik. Wspólna książnica dwóch śląskich uczelni – Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach – od samego początku była zaprojektowana jako biblioteka naukowa, gromadząca zbiory ze wszystkich dziedzin wiedzy reprezentowanych w obu jednostkach, a jednocześnie jako pasaż kulturalno-naukowy pełniący rolę tak zwanego trzeciego miejsca. Wśród priorytetów instytucji znajdują się bowiem: dbałość o komfort użytkowników w korzystaniu z jej zasobów, dostępność i gościnność, udogodnienia architektoniczne i technologiczne, przyjazna atmosfera.

Fot. Dawid MusiolikGeneza CINiB-y związana jest z potrzebą zmiany–pod koniec XX wieku funkcja biblioteki rozumiana jako „(…) magazyn służący przechowywaniu książek” (Pawelec, Witek 2011) zdezaktualizowała się. Z myślą o oczekiwaniach społeczności akademickiej i mieszkańców regionu w 2008 roku partnerskie uczelnie podjęły decyzję o budowie nowoczesnej książnicy. 21 kwietnia 2008 roku władze uniwersytetów zawarły konsorcjum, które nie tylko otwierało nowy etap w historii Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego i Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego, ale zapoczątkowało realizację najnowszych trendów we współczesnym bibliotekarstwie. (Można powiedzieć, że CINiBA przecierała w tym zakresie szlaki: „W ostatnich latach realizowany jest nowy model bibliotek uniwersyteckich, zgodnie z którym jako centra biblioteczne łączy się zasoby kilku książnic uniwersyteckich, m.in. ABC-Kraków, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach. Kolekcje różnorodnych typów dokumentów, również elektronicznych [e-zasoby, e-book, e-serials] włączane są do sieci zgodnie z zasadami wypracowanymi przez konsorcja biblioteczne jako reguły kooperacji, fuzji oraz kooptacji. Biblioteki te, zwłaszcza książnice narodowe należą do systemu komunikowania narodowego, ale także europejskiego i ogólnoświatowego” [Pietruch-Reizes 2013: 30]). Co ważne, „Projekt CINiBA” stanowił jeden ze strategicznych celów regionalnych programów operacyjnych. Budowę Centrum uznano za kluczowe przedsięwzięcie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

„Biblioteka otwarta”

We wrześniu 2012 roku w CINiB-ie zagościli pierwsi czytelnicy, a oficjalne przecięcie wstęgi nastąpiło 12 października. Nowo otwarta książnica niemal natychmiast zyskała popularność i sympatię użytkowników, a sam jej gmach wzbudził – i nadal budzi – zachwyt odwiedzających, architektów, członków jury konkursów branżowych (na przestrzeni lat budynek zdobył kilkanaście prestiżowych nagród).

Fot. Wojciech MateusiakOkreślenie „biblioteka otwarta” nie odnosi się jednak wyłącznie do fizycznego oddania przestrzeni Centrum jej użytkownikom, które dokonało się jesienią 2012 roku. Czytane jako metafora, wskazuje na charakter biblioteki – miejsca sprzyjającego czytelnikom, przyciągającego ofertą usług, chętnie odwiedzanego i dającego schronienie. Bliskiego idei „domu otwartego, w którym gospodarze chętnie przyjmują gości zapewniając im przy tym rozliczne atrakcje, domu, w którym kwitnie życie intelektualne i towarzyskie. Biblioteka pozostająca miejscem dla otwartych dyskusji i otwartych umysłów” (Pawelec 2008: 9-10). Centrum jest dostępne dla wszystkich czytelników, gwarantując im bezpośredni dostęp do krajowych i światowych publikacji w postaci tradycyjnej i elektronicznej. W perspektywie funkcjonowania CINiB-y istotna wydaje się także kwestia szybkiego reagowania na otaczającą rzeczywistość i niezwłocznego odpowiadania na potrzeby czytelników. Szczególnego znaczenia nabrało to w ostatnich latach, kiedy jeszcze większa część świadczonych usług została przeniesiona do strefy online. Przyglądając się bacznie zmianom w zakresie sposobu funkcjonowania książnic dokonującym się na naszych oczach, nie sposób oprzeć się wrażeniu, że biblioteki stoją u progu kolejnej, znaczącej transformacji. Podążanie za potrzebami czytelników, dotrzymywanie kroku zmieniającemu się niemal z dnia na dzień światu, stanowi wyzwanie i skłania do refleksji. Aby służyć swoim użytkownikom wsparciem, biblioteki powinny wychodzić naprzeciw ich oczekiwaniom.

CINiBA: przekrój (grafika z archiwum CINiB-y)Rok jubileuszowy będzie obfitował w różnego rodzaju aktywności naukowo-kulturalne, zarówno bezpośrednio w przestrzeni biblioteki, jak i wirtualnej. Informacje o wszystkich inicjatywach udostępniane są na bieżąco na stronie internetowej: https://10lat.ciniba.edu.pl/.

Niech obchody 10-lecia CINiB-y staną się okazją do wspólnego świętowania, a także namysłu nad miejscem i rolą biblioteki w przyszłości.

 
Tekst: Katarzyna Wyszyńska, Anna Szumiec

Zdjęcie główne: Wojciech MateusiakLITERATURA:

D. Pawelec: „Wstęp”. W: „Biblioteka otwarta. Wczoraj i jutro Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego”. Red. M. Kycler, D. Pawelec. Katowice 2008.

D. Pawelec, J. Witek: „Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka – biblioteka otwarta w społecznej przestrzeni miasta”. „Biblioteka Nostra” 2011, nr 2 (24), s. 17. https://rebus.us.edu.pl/bitstream/20.500.12128/7549/1/Pawelec_Centrum_Informacji_Naukowej_i_Biblioteka.pdf.

D. Pietruch-Reizes: „Podstawy prawne funkcjonowania bibliotek i działalności informacyjnej”. W: „Bibliotekarstwo. Nauka-dydaktyka-praktyka”. Red. A. Tokarska. Warszawa 2013.

Fot. Dawid Musiolik

 
Materiały nadesłane przez organizatora.
„artPAPIER” objął wydarzenie patronatem medialnym.