ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

1 lutego 3 (51) / 2006

NOWOŚCI

A A A
„Made in Poland”. Antologia dramatu w wyborze Romana Pawłowskiego. Korporacja Ha!art, Kraków 2006.

Książka zawiera dziewięć niepublikowanych wcześniej sztuk nowych autorów (Roberta Bolesto, Pawła Demirskiego, Magdy Fertacz, Tomasza Kaczmarka, Macieja Kowalewskiego, Danuty Łukasińskiej, Tomasza Mana, Joanny Owsianko i Przemysława Wojcieszka). Kilka z nich zostało wystawionych, m.in. w Legnicy, Warszawie, Gdańsku, inne czekają na realizację. Ich wspólnym mianownikiem jest Polska. Jak zmienili się Polacy pod ciśnieniem przemian? Jaki jest ich stosunek do katolicyzmu, kariery, rodziny, emigracji, narodowej tożsamości, patriotyzmu? Jakie jest miejsce kobiet na rynku pracy i w wyścigu szczurów? Czy żyjemy jeszcze w Polsce czy już w Poland?

Antologia jest kontynuacją głośnej książki Romana Pawłowskiego pt. „Pokolenie porno” (2003).