ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

1 kwietnia 7 (103) / 2008

ENTRÉE W TEATRZE ROZRYWKI

A A A
Projekt obserwatorium artystycznego „Entrée” jest skierowany głównie do młodych twórców szeroko pojętych sztuk performatywnych, działających w obszarze pozainstytucjonalnym – profesjonalnym lub półprofesjonalnym. Idea projektu oparta jest na zasadzie tzw. „inkubatorów” działających dotychczas w otoczeniu ekonomii i biznesu.

Projekt jest organizowany przez Teatr Rozrywki w Chorzowie. Jego celem jest obserwacja, promocja i wspieranie najciekawszych zjawisk na niezależnej scenie teatralnej oraz kształtowanie aktywnego środowiska twórczego. „Entrée” udostępnienia młodym artystom infrastrukturę techniczną małej sceny Teatru Rozrywki wraz z profesjonalną obsługą techniczną i wyposażeniem technicznym w celu systematycznej, całorocznej prezentacji spektakli i zdarzeń artystycznych, spośród których dwa razy do roku publiczność i zawodowe jury wybiera zwycięzców. Wygraną jest półroczna rezydencja na Małej Scenie Teatru Rozrywki oraz profesjonalna produkcja i prezentacja spektaklu laureatów wieńcząca półroczny okres „inkubacji”.

Projekt skierowany jest do twórców, którzy poruszają się w obszarze teatru, tańca, happeningu, instalacji, performance itp., mają odwagę poddawać się krytyce i ocenie, podejmować otwartą dyskusję, chcą pytać i być pytani.

Prezentacje w ramach „Entrée 1” już od sezonu 2008/2009. Wybór wykonawców dokonywany będzie wyłącznie na podstawie nadesłanych materiałów wizualnych. Regulamin projektu odnaleźć można na stronie www.teatr-rozywki.pl w zakładce „Aktualności”. Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer 032 346 19 35 lub wysyłając email asystent@teatr-rozrywki.pl Wkrótce uruchomiona zostanie odrębna strona www projektu. Zgłoszenia z dopiskiem „Entrée” prosimy wysyłać na adres: Teatr Rozrywki, ul. Konopnickiej 1
41-500 Chorzów.