ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

15 stycznia 2 (146) / 2010

Redakcja,

MIEJSCA ZBIEŻNE 2009

A A A
Dlaczego „miejsca zbieżne”? O przewodnim haśle naszych spotkań zadecydowała nie tylko lokalizacja – galeria Rondo Sztuki, charakterystyczna kopuła usytuowana u zbiegu głównych arterii Katowic, punkt, gdzie spotykają się trasy powrotów, przyjazdów, odjazdów, punkt komunikacyjnie „otwarty” na inne miasta aglomeracji. Ale też nie da się ukryć, że metaforyka geograficzna narzuciła nam się w sposób bardzo zdecydowany.

Przede wszystkim chodziło nam jednak o „miejsca zbieżne” rozumiane jako moment rozmowy, spotkania, odkrywania intelektualnej „zbieżności” między gośćmi naszych spotkań czy prowadzącymi panele warsztatowe, a uczestnikami – uczniami szkół średnich. Wyszliśmy z założenia, że młody odbiorca kultury porusza się w w dziedzinie literatury i krytyki artystycznej po omacku, dlatego warto wyjść naprzeciw jego potrzebom, ot, chociażby organizując warsztaty krytyki artystycznej i spotkania z interesującymi twórcami. Co więcej, uznaliśmy, że rozmowa z osobami reprezentującymi młodsze pokolenie może być także inspirującym doświadczeniem dla gości i prowadzących warsztaty redaktorów dwutygodnika „artPAPIER”.Chcieliśmy więc z jednej strony pokazać uczniom trendy współczesnej krytyki artystycznej (literackiej i filmowej), obiegi krytycznoliterackie, sposoby odbioru sztuki najnowszej (niebagatelną pomocą okazały się w tym wypadku ekspozycje Ronda Sztuki), wreszcie – poetykę profesjonalnej recenzji. Z drugiej – sylwetki twórcze kluczowych autorów najnowszej prozy i poezji. W spotkaniach warsztatowych uczestniczyła grupa ponad dwudziestu uczniów reprezentujących klasy humanistyczne szkół średnich Katowic i okolic. Spotkania autorskie zaś miały charakter otwarty – poza stałą grupą uczestników mogły gromadzić, i w istocie gromadziły, wszystkich zainteresowanych. Do rozmowy o ostatnio wydanych książkach zaprosiliśmy, wraz ze współorganizatorem – Rondem Sztuki, Huberta Klimko-Dobrzanieckiego (prowadzący spotkanie: Robert Ostaszewski), Macieja Malickiego (prowadzący spotkanie: Wojciech Rusinek) oraz Marcina Świetlickiego (prowadzący spotkanie: Wojciech Brzoska i Paweł Lekszycki). Szczególnie to ostatnie spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem i zakończyło się frekwencyjnym sukcesem. „Miejsca zbieżne” były też intrygującym doświadczeniem „wychodzenia” w kierunku miasta – prowadzenia spotkań, gdy za plecami, tuż za oknem, na wyciągnięcie ręki, trwa popołudniowy ruch ludzi i pojazdów...


Pierwsza edycja pomyślana została przez organizatorów jako rodzaj testu dla nowej dla Katowic formuły spotkań literackich (praca z wybraną grupą uczniów + profesjonalne spotkania autorskie), jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, w roku bieżącym odbędzie się kolejna odsłona „Miejsc zbieżnych”.