ISSN 2658-1086

RAFAł ZAWISZA

- doktorant w Akademii „Artes Liberales”. Pracuje nad rozprawą doktorską na temat sekularyzacji w ujęciu Hanny Arendt oraz genealogią pojęcia natalności. Stypendysta Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu

TEKST

NUMER WYDANIA

15 listopada 22 (310) / 2016