ISSN 2658-1086

KATERYNA KAłYTKO

– ur. 1982, poetka, prozaiczka i tłumaczka. Pochodzi z Winnicy, obecnie mieszka również na Bałkanach. Studiowała dziennikarstwo na Akademii Kijowsko-Mohylańskiej. Autorka książek poetyckich: „Posibnyk zi stworennia switu” (1999), „Sjohodnisznie zawtrasznie” (2001), „Portretuwannia asfaltu” (2004), „Diałohy z Odissejem” (2005), „Sezon sztormiw” (2013) „Katiwnia. Wynohradnyk. Dim” (2014) oraz prozatorskiej „M.isterija” (2007). Jest tłumaczką i popularyzatorką współczesnej literatury bośniackiej. W Polsce jej wiersze zostały opublikowane w kilku antologiach w przekładach Anety Kamińskiej: „30 wierszy zza granicy. Młoda poezja ukraińska” (2012), „Wschód – Zachód. Wiersze z Ukrainy i dla Ukrainy” (2014) oraz „Listy z Ukrainy. Antologia poezji” (2016).

TEKST

NUMER WYDANIA

1 maja 9 (321) / 2017