ISSN 2658-1086

MICHAł JęDRZEJEK

– doktorant w Instytucie Filozofii UJ, przygotowuje pracę doktorską poświęconą metaforze „śmierci Boga” w filozofii i teologii XIX i XX w. Redaktor miesięcznika „Znak”.

TEKST

NUMER WYDANIA

15 maja 10 (322) / 2017