ISSN 2658-1086

ALžBěTA MICHALOVá

– ur. w 1991 r., autorka tomu wierszy „Wyraźnie nie opowiadasz” („Zřetelně nevyprávíš”, Fra, 2015), za którą otrzymała nominację do nagrody Magnesia Litera (w kategorii Odkrycie roku) oraz do Nagrody im. Jiříego Ortena. Nie dostała żadnej z nich. Jest autorką spektakli i kolaży scenicznych „Josef Toufar – historia cudu” („Josef Toufar – příběh o zázraku”), „Autyk– Moje przeklęte nerwy!” („Autista – Moje zatracené nervy!”), „Niepokój” („Neklid”), inscenizacji Braci Lwie Serce oraz innych. Tworzy dla różnych czeskich teatrów i platform artystycznych. Studiowała dramaturgię na Wydziale Teatralnym JAMU w Brnie. Obecnie wychowuje rocznego syna, pisze i pracuje jako dramaturżka teatru dla dzieci Polárka (Brno).

TEKST

NUMER WYDANIA

1 października 19 (331) / 2017