ISSN 2658-1086

GRZEGORZ WOłOWIEC

– adiunkt, kierownik Zespołu Literatura i Konteksty oraz Ośrodka Studiów Kulturowych i Literackich Instytutu Badań Literackich PAN; absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Szkoły Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie. Publikował m.in. w „Pamiętniku Literackim”, „Tekstach Drugich”, „Kulturze Współczesnej”. Autor nowatorskiej książki „Nowocześni w PRL. Przyboś i Sandauer” (1999).

TEKST

NUMER WYDANIA

15 stycznia 2 (386) / 2020