ISSN 2658-1086

MARIA GABRYś-HEYKE

– pianistka o szerokich zainteresowaniach muzycznych, graja?ca ro?wniez? na instrumentach historycznych (Hammerklavier, pianoforte), artystka ma tez? w swym dorobku wiele prawykonan? (m.in. utwory Mariana Sawy). Wyste?powała w Japonii (m.in. przed cesarzem Japonii Akihito), Korei Płd., Chinach, Stanach Zjednoczonych oraz w wielu krajach Europy, m.in. w ramach licznych festiwali chopinowskich (Murten Classics Festival, Mendelssohn Musikfestwoche Wengen i in.).
Jest absolwentka? Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie Teresy Manasterskiej. Swoje umieje?tnos?ci pianistyczne doskonaliła ro?wniez? pod kierunkiem Ivana Kla?nsky?‘ego w Lucernie i Jespera Christensena w Schola Cantorum Basiliensis. Wczes?niej przez wiele lat pozostawała pod artystyczna? opieka? Anny Z?urawlew – z?ony two?rcy Konkurso?w Chopinowskich, kto?ra podarowała nastoletniej wo?wczas uczennicy fortepian prof. Jerzego Z?urawlewa.
Jest laureatka? pierwszych nagro?d w Mie?dzynarodowym Konkursie im. Ludwiga van Beethovena w Hradcu nad Moravici? (Czechy), Edwin Fischer-Wettbewerb w Lucernie (Szwajcaria) i konkursie Chopin Golden Ring (instrumenty historyczne) w Ptuj (Słowenia). W przeszłos?ci była wielokrotna? stypendystka? Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Towarzystwa im. Fryderyka Chopina oraz prestiz?owej Fundacji Crescendum Est-Polonia.
Dokonała nagran? dla Polskiego Radia, Schweizer Radio DRS 2, Ars Produktion, ForTune i Naxos, otrzymała także nominację do nagrody Fryderyk 2017.
Obecnie Maria Gabrys?-Heyke jest profesorką Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Od wielu lat wspo?łpracuje z Krajowym Funduszem na rzecz Dzieci.

TEKST

NUMER WYDANIA

1 kwietnia 7 (391) / 2020