ISSN 2658-1086

MATEUSZ ŻEBROWSKI

– stały współpracownik „Czasu Kultury” i „Kina”, współtwórca kanału filmowego „Drugi Seans”, a także prezes stowarzyszenia „Słowo i Film”.

TEKST

NUMER WYDANIA

1 sierpnia 15-16 (399-400) / 2020