ISSN 2658-1086

ALEKSANDRA DęBIńSKA

– doktorantka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Absolwentka filologii polskiej na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej (studia licencjackie oraz magisterskie, specjalność projektowanie komunikacji) oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (studia magisterskie na specjalności nauczanie polonistyczne wśród cudzoziemców). Pierwszą pracę magisterską pt. „Okrutne dziecięce światy” pisała pod kierunkiem dr hab. Barbary Tomalak. Drugie magisterium zatytułowane „»Mój przyjaciel jest martwy« – o przyjaźni w twórczości poetyckiej Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego” pisała pod promotorską opieką dra hab. Tomasza Kaliściaka. Studiowała gender studies na IBL-u w Warszawie. Bada prozę i poezję polską XX oraz XXI wieku. Interesują ją szeroko pojęte studia nad męskościami ze szczególną uwagą przygląda się obecności figur okaleczonych mężczyzn w literaturze polskiej XX wieku. Posługuje się przy tym badaniami z zakresu studiów gender, teorii queer, krytycznych studiów nad mężczyznami i męskościami oraz nad niepełnosprawnością.

TEKST

NUMER WYDANIA

1 stycznia 1 (481) / 2024
1 czerwca 11 (467) / 2023
15 kwietnia 8 (464) / 2023
1 kwietnia 7 (463) / 2023
1 marca 5 (461) / 2023
15 lutego 4 (460) / 2023
15 stycznia 2 (458) / 2023