ISSN 2658-1086

AGNIESZKA KWIECIEń

- historyczka i krytyczka sztuki, studiowała w Uniwersytecie Jagiellońskim, Akademii Pedagogicznej w Krakowie i J.W.Goethe Universität we Frankfurcie nad Menem. Zajmuje się sztuką nowoczesną, jej feministycznymi i postmodernistycznymi uwikłaniami.

TEKST

NUMER WYDANIA

sierpień 15-16 (159-160) / 2010
15 czerwca 12 (108) / 2008
15 lipca 14 (86) / 2007
1 lipca 13 (85) / 2007