ISSN 2658-1086

TOMASZ PAWLUS

– ur. w 1982 r. Doktorant w Zakładzie Teorii Literatury Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego, zajmuje się teorią literatury i lektury.

TEKST

NUMER WYDANIA

15 stycznia 2 (170) / 2011
1 grudnia 23 (167) / 2010
15 lipca 14 (110) / 2008
15 listopada 22 (94) / 2007