ISSN 2658-1086

KAROL MALISZEWSKI

– urodził się w 1960 roku w Nowej Rudzie, gdzie mieszka do dzisiaj, pracując jako nauczyciel w szkole podstawowej. Wykłada współczesną literaturę polską w Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze. Prowadzi warsztaty poetyckie w Studium Literacko-Artystycznym przy Uniwersytecie Jagiellońskim. Absolwent filozofii. Doktor nauk humanistycznych. Poeta, prozaik, krytyk literacki. Współredaktor antologii młodej poezji dolnośląskiej „Imiona istnienia”. Opublikował siedem zbiorów wierszy (ostatnie to „Rocznik sześćdziesiąty grzebie w papierach”, „Rok w drodze”, „Inwazja”) i trzy książki prozatorskie – „Dziennik pozorny”, „Próby życia”, „Faramucha”. W roku 1999 ukazała się jego książka krytycznoliteracka pt. „Nasi klasycyści, nasi barbarzyńcy”, a w 2001 druga książka tego typu, zatytułowana „Zwierzę na J. Szkice o wierszach i ludziach”. Ostatnio wydał: „Nowa poezja polska 1989-1999. Rozważania i uwagi”.

TEKST

NUMER WYDANIA

1 kwietnia 7 (103) / 2008
1 kwietnia 7 (55) / 2006
1 lutego 3 (51) / 2006
1 stycznia 1 (49) / 2006