ISSN 2658-1086

JOANNA MUELLER

– ur. w 1979 roku. Pisze doktorat z utopii językowych we współczesnej poezji, a także uczy studentów poetyki i teorii literatury. Teksty krytyczne publikowała na łamach m.in.: „Studium”, „FA-artu”, „Twórczości”, „Pograniczy” i „Tekstów Drugich”. Jest redaktorką „LiteRacji”. Wydała tomy: „Somnambóle fantomowe” (2003) oraz „Zagniazdowniki / Gniazdowniki” (2007). Mieszka w Warszawie.

TEKST

NUMER WYDANIA

1 marca 5 (341) / 2018
1 marca 5 (317) / 2017
1 marca 5 (245) / 2014
1 stycznia 1 (97) / 2008