ISSN 2658-1086

MACIEJ MELECKI

- ur. w 1969 r. Autor tomów wierszy: „Te sprawy” (1995), „Niebezpiecznie blisko” (1996), „Zimni ogrodnicy” (1999), „Przypadki i odmiany” (2001), „Bermudzkie historie” (2005), „Zawsze wszędzie indziej – wybór wierszy” (2008), „Przester” (2009), „Szereg zerwań” (2011), „Pola toku” (2013), „Inwersje” (2016), „Prask” (wybór wierszy w języku czeskim, 2017), „Bezgrunt” (2019), „Trasa progu – wybór wierszy” (2020), arkusza poetyckiego „Przepadek” (2019) oraz tomu prozy „Gdzieniegdzie” (2017). Mieszka w Mikołowie. Prezentowane wiersze pochodzą z przygotowywanego do druku nowego tomu Druzgi.

TEKST

NUMER WYDANIA

1 stycznia 1 (457) / 2023
1 grudnia 23 (407) / 2020
1 lipca 13 (397) / 2020
1 grudnia 23 (359) / 2018
1 czerwca 11 (347) / 2018
1 stycznia 1 (217) / 2013
1 października 19 (163) / 2010
15 kwietnia 8 (152) / 2010
15 kwietnia 8 (152) / 2010
15 grudnia 24 (120) / 2008
1 marca 5 (101) / 2008
1 marca 5 (101) / 2008