ISSN 2658-1086

TODD MCGOWAN

Associate Professor na Uniwersytetecie w Vermont, autor opartych na psychoanalizie Lacanowskiej książek „The Femine „No!” Psychoanalysis and the New Canon” (2000) i “The End of Dissatisfaction? Jacques Lacan and the Emerging Society of Enjoyment” (2003). Od jakiegoś czasu związany z psychoanalityczną teorią kina, czego owocem stały się wydane ostatnio: „The Impossible David Lynch” (2007) oraz “The Real Gaze. Film Theory after Lacan” (2007), której tłumaczenie ukaże się w kwietniu 2008 w Wydawnictwie Krytyki Politycznej.

TEKST

NUMER WYDANIA

15 marca 6 (102) / 2008