ISSN 2658-1086

JULIA HOCZYK

- teatrolog (Wydział Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej w Warszawie), redaktorka czasopisma kulturalno-teatralnego "Scena", stała współpracowniczka wotalu teatralnego NowyTaniec.PL Publikowała w "Scenie", "Teatrze", "Didaskaliach", "Opcjach" oraz "Twórczoœci". Zajmuje się poszukiwaniami antropologicznymi w teatrze i tańcu oraz teatrem tańca i ruchu. Stara się łączyć podejście teoretyczne z praktycznym, jako dwa uzupełniające się aspekty refleksji nad rzeczywistością oraz niekończącego sie procesu samopoznania.

TEKST

NUMER WYDANIA

1 kwietnia 7 (103) / 2008