ISSN 2658-1086

TADEUSZ OLSZEWSKI

- ur. w 1941, poeta, krytyk literacki, dziennikarz. Ukończył polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Jako poeta debiutował w 1961 r. na łamach tygodnika „Nowa Kultura”. Liczne recenzje i szkice krytycznoliterackie publikował m.in. w „Życiu Literackim”, „Nowych Książkach”, „Tygodniku Kulturalnym”, „Nurcie”, „Akcencie”, „Poezji”, „Pograniczach”. Wydał zbiory wierszy: „Łagodność” (1968), „Autoportret rąk” (1971), „Prawie dom” (1981), „Nocny wariant” (1986), „Ciemna pamięć” (1990), „Galicja” (1991), „Jesień z Audenem” (1992), „Tropiki smutku” (2009). Jest także autorem powieści „Zatoka Ostów” (2008) oraz badaczem twórczości Emila Zegadłowicza i edytorem niektórych jego utworów, w tym „Poezji wybranych” (1971) i tomu erotyków „Wrzosy” (1988).

TEKST

NUMER WYDANIA

1 lutego 3 (219) / 2013
sierpień 15-16 (207-208) / 2012
sierpień 15-16 (111-112) / 2008