ISSN 2658-1086

DOMINIKA MAJCHRZAK

– laureatka licznych konkursów poetyckich, w tym III Nagrody w VI Anonimowym Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim.

TEKST

NUMER WYDANIA

sierpień 15-16 (111-112) / 2008