ISSN 2658-1086

JAN PAWEł SKUPIńSKI

ur. w 1983 roku. Anglista, absolwent filologii słowiańskiej łączonej z teologią w ramach programu MISH na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, wychowanek Akademii "Artes Liberales", stały współpracownik Ekumenicznej Agencji Informacyjnej. Interesuje się językoznawstwem, teologią prawosławną oraz filmoznawstwem. Nauczyciel. W latach 2008-2009 opiekun koła filmowego Zespołu Szkół Plastycznych w Lublinie.

TEKST

NUMER WYDANIA

15 czerwca 12 (132) / 2009
15 maja 10 (130) / 2009