ISSN 2658-1086

ROMAN KSIążEK

– ur. w 1977 roku. Doktorant na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Publikował m. in. w „Akcencie”, „FA-arcie”, „Frondzie”, „Kinie” i „Opcjach”. Mieszka w Zabrzu.

TEKST

NUMER WYDANIA

15 lutego 4 (52) / 2006