ISSN 2658-1086

KONRAD WOJTYłA

– ur. 1979, poeta, dziennikarz, krytyk literacki, wiceprezes Fundacji im. Sławomira Mrożka. Od 2014 juror Nagrody Literackiej dla Autorki Gryfia. Wydał kilka książek poetyckich, m.in.: może boże (2010)
– nagrodzonej Lubuskim Wawrzynem Literackim,Czarny wodewil (2013), Znak za pytaniem (2017)
– uhonorowanej Nagrodą Otoczaka oraz zbiór wywiadów – Rewersy. Rozmowy literackie (2014). Przełożył z jidisz na polski wiersze Eliasza Rajzmana zebrane w tomie Mech płonący (2015). Współredaktor książki Rafała Wojaczka – Nie te czasy. Utwory nieznane (2016). Publikował w wielu pismach w kraju i za granicą. Mieszka w Szczecinie.

TEKST

NUMER WYDANIA

1 lipca 13 (397) / 2020
1 listopada 21 (357) / 2018
15 lipca 14 (158) / 2010
15 marca 6 (150) / 2010