ISSN 2658-1086

SONIA GWóźDź-RUSINEK

- ur. w 1982 roku. Ślązaczka, melancholiczka, nauczycielka, doktorantka w Zakładzie Historii Literatury Poromantycznej na Uniwersytecie Śląskim. Jest autorką nielicznych tekstów krytycznoliterackich.

TEKST

NUMER WYDANIA

1 kwietnia 7 (175) / 2011