ISSN 2658-1086

GRZEGORZ SZTWIERTNIA

– ur. w 1968 roku. Artysta swobodnie poruszający się we wszystkich rejonach sztuki. Szczególnie wyczulony na problematykę indywidualnego doświadczenia fizyczności, prapoczątków systemów i zachowań społecznych oraz awangardowych teorii artystycznych. Ostatnio pierwszy w kraju prestidigitator w dziedzinie filmów found-footage; twórca instalacji, nierzadko stosujący medium malarskie. Prowadzi Pracownię Interdyscyplinarną na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

TEKST

NUMER WYDANIA

1 kwietnia 7 (175) / 2011