ISSN 2658-1086

MAłGORZATA ZUBER

- ur. 1984. Z wykształcenia filozof. Absolwentka MISH (UŚ) i Akademii „Artes Liberales”. Zajmuje się historią filozofii rosyjskiej i antropologią filozoficzną, a także zagadnieniem utraty wzroku, kwestią rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, szczególnie w aspekcie partycypacji osób z deficytem wzroku w przestrzeni publicznej.

TEKST

NUMER WYDANIA

15 stycznia 2 (194) / 2012