ISSN 2658-1086

MARCIN OSTRYCHASZ

– ur. w 1983 roku w Białymstoku, dorastał w Hajnówce położonej na skraju Puszczy Białowieskiej. Absolwent kulturoznawstwa na białostockim uniwersytecie, obecnie mieszka w Poznaniu.

TEKST

NUMER WYDANIA

sierpień 15-16 (207-208) / 2012