ISSN 2658-1086

JACEK LEOCIAK

- ur. 1957, dr hab. prof. IBL PAN, historyk literatury w Instytucie Badań Literackich PAN, kierownik Studiów Podyplomowych przy IBL PAN, zastępca przewodniczącego rady naukowej IBL PAN. Ukończył Wydział Polonistyki UW (1981). W latach 1981-1997 pracował na Wydziale Polonistyki UW. Doktorat obronił (1996) w Instytucie Badań Literackich PAN (promotor: prof. Michał Głowiński): „Tekst wobec Zagłady. O relacjach z getta warszawskiego (cyt. za: http://www.holocaustresearch.pl).

TEKST

NUMER WYDANIA

1 września 17 (209) / 2012