ISSN 2658-1086

AGATA SZULC

- studiuje filologię polską na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu (specjalność: estetyka literacka i performatywna). Ukończyła także poznańską Akademię Muzyczną. Interesuje się zagadnieniami korespondencji sztuk (muzyka w poezji, poezja w muzyce) i szeroko rozumianą kategorią dramatyczności. Gra na skrzypcach, czyta polską prozę najnowszą – tendencyjnie i wybiórczo, faworyzując autorki.

TEKST

NUMER WYDANIA

15 września 18 (210) / 2012