ISSN 2658-1086

ANNA ALBRECHT

– ur. w 1991 r. Absolwentka studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia polska, studentka psychologii na Uniwersytecie Śląskim. Jej wiersze ukazały się w antologii poezji tarnogórskiej „Czy w tym mieście mieszka poeta?”.

TEKST

NUMER WYDANIA

1 listopada 21 (261) / 2014
1 września 17 (257) / 2014