ISSN 2658-1086

MARCIN ORLIńSKI

– ur. w 1980, poeta, prozaik, krytyk literacki, publicysta. Absolwent filozofii na Uniwersytecie Warszawskim i studiów doktoranckich w Instytucie Badań Literackich PAN. Laureat stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Młoda Polska”, stypendium z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i stypendium m. st. Warszawy w dziedzinie literatury. Wydał tomy wierszy „Mumu humu” (Kraków 2006), „Parada drezyn” (Łódź 2010), „Drzazgi i śmiech” (Poznań 2010), zbiór krótkich utworów prozatorskich „Zabiegi” (Poznań 2014) oraz książkę krytycznoliteracką „Płynne przejścia” (Mikołów 2011). Publikował w takich czasopismach, jak „Gazeta Wyborcza”, „Tygodnik Powszechny”, „Polska The Times”, „Twórczość”, „Odra”, „Akcent”, „Kresy”, „Dwutygodnik.com” i „Bez Dogmatu”. Redagował rubrykę poetycką w tygodniku „Przekrój” i serię wydawniczą Biblioteka Debiutów przy „Zeszytach Poetyckich”. Jego wiersze były tłumaczone na języki: angielski, niemiecki, szwedzki i rosyjski. Mieszka i pracuje w Warszawie. Oficjalna strona: www.marcinorlinski.pl.

TEKST

NUMER WYDANIA

1 listopada 21 (261) / 2014