ISSN 2658-1086

JAKUB PRZYBYłO

- absolwent krakowskiego filmoznawstwa, doktorant nauk o sztuce na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ oraz pilny student języka japońskiego. Współredaktor książki „Kinomitografia nowego milenium” i autor kilku artykułów poświęconych kinu japońskiemu. Sekretarz redakcji czasopisma „EKRANy”.

TEKST

NUMER WYDANIA

15 listopada 22 (262) / 2014