ISSN 2658-1086

MACIEJ FROńSKI

– ur. w 1973 r. w Gliwicach, poeta i tłumacz poezji, autor dwóch tomików wierszy: „Rozpoznania bojem” (2006) i „Poezji spokoju moralnego” (2008). Swoje prace publikował w prasie literackiej i ogólnej, m.in.: „Lampie”, „Chimerze”, „Literaturze na Świecie”, „Arkadii”, „Arteriach”, „Krakowie”, „Toposie”, „Nowej Okolicy Poetów”, „Frazie”, „Migotaniach”, „Gazecie Wyborczej”, „Dzienniku Polskim” i nowojorskim „Nowym Dzienniku”. Jego utwory tłumaczono na francuski i czeski. Jest również katowickim korespondentem pisma folkowego „Gadki z Chatki”. Z zawodu prawnik. Żonaty, ma dwie córki. Mieszka w Katowicach.

TEKST

NUMER WYDANIA

1 czerwca 11 (275) / 2015