ISSN 2658-1086

MEGAN BUCKLEY

– doktoryzowała się na NUI w Galway w 2013 roku. Opublikowała wiele artykułów poświęconych irlandzkiej poezji kobiet, prezentowała swoje prace na konferencjach w Irlandii, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Zredagowała (wspólnie z Evą Bourke) „Watching My Hands at Work: A Festschrift for Adrian Frazier” (Salmon, 2013).

TEKST

NUMER WYDANIA

1 czerwca 11 (275) / 2015