ISSN 2658-1086

SłAWOMIR PłATEK

– ur. w 1974 r. Poeta (wydał cztery zbiory wierszy), publicysta i wydawca. Publikował w wielu czasopismach literackich. Współpracuje ze Stowarzyszeniem Salon Literacki (www.salonliteracki.pl). Od 1999 związany zawodowo z branżą winiarską (www.winiarscy.com). Mieszka w Gdańsku.

TEKST

NUMER WYDANIA

1 lipca 13 (277) / 2015