ISSN 2658-1086

EMILIA DUDKIEWICZ

- absolwentka muzykologii i teologii w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Informacji Naukowej na UW, pracownik Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Zainteresowania badawcze koncentruje przede wszystkim wokół szeroko pojętej muzyki sakralnej. Obecnie przygotowuje pracę doktorską pod kierunkiem prof. UMFC dr. hab. Marcina T. Łukaszewskiego, poświęconą Feliksowi Rączkowskiemu. Jest członkiem-założycielem Stowarzyszenia Clamaverunt Iusti (od 2009), w którym pełni funkcję sekretarza oraz członkiem Towarzystwa Naukowego im. Franciszka Salezego (od 2015). Bierze czynny udział w konferencjach i sympozjach naukowych o zasięgu międzynarodowym i ogólnopolskim. Jest autorką dziesięciu haseł do Encyklopedii Katolickiej KUL, kilkunastu artykułów naukowych, blisko 200 artykułów popularnonaukowych oraz komentarzy koncertowych, programowych i omówień do płyt. Współpracuje z Radiem Warszawa, dla którego w latach 2009-2013 przygotowała i zrealizowała ponad 120 audycji muzycznych (autorskie cykle: Sacrum w muzyce, Uchem Chopina, Mulierum Schola Gregoriana Clamaverunt Iusti o śpiewie gregoriańskim). Od 2013 r. jest wykładowcą Studium Śpiewu Gregoriańskiego w Niepokalanowie. W 2015 r. ukazała się płyta rejestrująca jej autorski projekt Verbum Incarnatum (Verbum Incarnatum. Tajemnica Słowa Wcielonego w śpiewie gregoriańskim i ambrozjańskim z improwizacjami saksofonowymi. Św. Janowi Pawłowi II w hołdzie, P. Gusnar – saksofon, MSG Clamaverunt Iusti, M. Sławecki – dyr., Ars Sonora ARSO-CD-59). Album uzyskał prestiżową nagrodę Fryderyk 2016 w kategorii Album Roku – Muzyka Dawna.

TEKST

NUMER WYDANIA

1 września 17 (305) / 2016