ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

PAWEł GAWROńSKI

urodził się 5 października 1982 w wiosce obok Włocławka na Kujawach, bard, poeta. Zadebiutował w 2005 roku w almanachu stowarzyszenia pisarzy polskich „Kujawskie klimaty poetyckie” i w tym samym roku, w czerwcu, wyemigrował do Anglii. Na język polski przełożył utwory Marii Jastrzębskiej i opublikował je w antologii „A Prequel Manifesto”. We wrześniu 2011 roku otrzymał główną nagrodę w maratonie pisarskim „Once Upon a Deadline” organizowanym w Southend on Sea. Mieszka wraz z rodziną w Londynie.

TEKST

NUMER WYDANIA

1 lipca 13 (253) / 2014