ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

OLGA GRZELAK

– studiowała teatrologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i komparatystykę literacką na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, obecnie kontynuuje studia na kierunku performatyka przedstawień. Działa zarówno na polu naukowym, jak i artystycznym. Interesuje ją problem autentyczności, a ostatnio także teoria fotografii, w szczególności teatralnej. Sama od strony praktycznej zajmuje się fotografią artystyczną, reportażową i dramaturgią teatralną. Feministka, miłośniczka dobrej literatury, dziwnych podróży, polskiego dizajnu, tatuaży i jedzenia.

TEKST

NUMER WYDANIA

15 września 18 (330) / 2017