ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

AGNIESZKA NIEWDANA

- absolwentka Uniwersytetu Śląskiego. Pracę magisterską pt. Sprzedaż kompetencji. Próba interpretacji genologicznej „Rafy” Jana Józefa Szczepańskiego obroniła w lipcu 2016 roku.

TEKST

NUMER WYDANIA

15 listopada 22 (406) / 2020
15 listopada 22 (406) / 2020
15 czerwca 12 (348) / 2018
15 września 18 (330) / 2017
15 maja 10 (322) / 2017
sierpień 15-16 (207-208) / 2012
1 maja 9 (201) / 2012