ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

ANDRZEJ JUCHNIEWICZ

– magistrant filologii polskiej na Uniwersytecie Śląskim. Jego zainteresowania badawcze oscylują wokół poezji polskiej drugiej połowy XX wieku, współczesnych reprezentacji Zagłady, problematyki żydowskiej w literaturze polskiej oraz genologii literackiej i związków wyobraźni z Zagładą. Współpracuje z miesięcznikiem „Znak”. Publikował w „Tekstach Drugich”, "Narracjach o Zagładzie", „Postscriptum Polonistycznym”, „Śląskich Studiach Polonistycznych”, Magazynie antropologiczno-społeczno-kulturowym „Maska”, Kwartalniku Kulturalnym „Opcje”, „Nowych Książkach”, „Śląsku”, „Polityce”. Pod kierunkiem prof. dr hab. Danuty Opackiej-Walasek przygotowuje pracę dyplomową pt. „»Posadzę cię, pokołyszę w tarczy słonecznika«. Przenikanie się postaci gatunkowych w kołysance w poezji polskiej XX i XXI wieku".

TEKST

NUMER WYDANIA

15 lutego 4 (412) / 2021
15 stycznia 2 (386) / 2020
15 września 18 (378) / 2019
1 września 17 (377) / 2019
sierpień 15-16 (375-376) / 2019
15 kwietnia 8 (368) / 2019
15 lutego 4 (364) / 2019
15 stycznia 2 (362) / 2019
15 grudnia 24 (360) / 2018
15 listopada 22 (358) / 2018
1 listopada 21 (357) / 2018
15 września 18 (354) / 2018
sierpień 15-16 (351-352) / 2018
1 lipca 13 (349) / 2018
15 maja 10 (346) / 2018
1 maja 9 (345) / 2018
1 kwietnia 7 (343) / 2018
15 marca 6 (342) / 2018
1 lutego 3 (339) / 2018
15 stycznia 2 (338) / 2018
1 stycznia 1 (337) / 2018
15 grudnia 24 (336) / 2017
15 listopada 22 (334) / 2017
15 października 20 (332) / 2017
15 września 18 (330) / 2017
sierpień 15-16 (327-328) / 2017
15 lipca 14 (326) / 2017
15 czerwca 12 (324) / 2017
15 maja 10 (322) / 2017
15 kwietnia 8 (320) / 2017
15 lutego 4 (316) / 2017
1 lutego 3 (315) / 2017
15 stycznia 2 (314) / 2017
15 września 18 (306) / 2016
15 czerwca 12 (300) / 2016
15 czerwca 12 (300) / 2016
15 maja 10 (298) / 2016
15 maja 10 (298) / 2016
15 stycznia 2 (290) / 2016
15 grudnia 24 (288) / 2015
15 listopada 22 (286) / 2015
15 września 18 (282) / 2015
sierpień 15-16 (279-280) / 2015
15 lipca 14 (278) / 2015